Τα διαμάντια, θεωρούνται ως ορυκτοί κρύσταλλοι αρκετά σπάνιοι και μοναδικοί κυρίως λόγω της χημικής τους σύστασης. Αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου από άνθρακα, αν και υπάρχει