Πολύ πριν η ιατρική επιστήμη ανακαλύψει πως λειτουργεί το κυκλοφορικό μας σύστημα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι από το τέταρτο δάχτυλο του αριστερού χεριού περνούσε μια φλέβα