Η πιστοποίηση ενός διαμαντιού είναι μια σειρά από έγγραφα, στα οποία αναγράφονται αναλυτικά όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός διαμαντιού (4C’s), όπως είναι το χρώμα του (color), η κοπή του (cut), η καθαρότητά του (clarity) και το βάρος του σε καράτια (carat weight). Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, στην πιστοποίηση απεικονίζεται επίσης ένα σχεδιάγραμμα του διαμαντιού, οι ακριβείς διαστάσεις του, καθώς και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως είναι η συμμετρία (symmetry) και ο φθορισμός του (fluorescence).

Έπειτα από την αγορά ενός δαχτυλιδιού με διαμάντι, τα συγκεκριμένα έγγραφα παραδίδονται στον πελάτη. Η πιστοποίηση αυτή, είναι αναγνωρισμένη από το αντίστοιχο γεμολογικό ινστιτούτο, από το οποίο έχουν αξιολογηθεί τα διαμάντια του δαχτυλιδιού. Τα περισσότερα διαμάντια διαθέτουν laser scribe, δηλαδή έχουν χαραγμένο ένα μοναδικό κωδικό πιστοποίησης. Τα μεγαλύτερα γεμολογικά ινστιτούτα που παρέχουν τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις είναι το International Gemological Institute (IGI), το Gemological Institute of America (G.I.A.) και το HRD Antwerp (High Diamond Council).

International Gemological Institute (IGI)

Ιδρύθηκε το 1975 στο Βέλγιο και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Αντβέρπης. Αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο εργαστήριο πιστοποίησης διαμαντιών παγκοσμίως. Διαθέτει 18 παραρτήματα πιστοποίησης και 14 σχολεία γεμολογίας στα οποία οι εν δυνάμει γεμολόγοι διδάσκονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν γύρω από την πιστοποίηση των πολύτιμων λίθων. Σκοπός του IGI είναι η παροχή πιστοποιήσεων οι οποίες θα είναι εύκολα κατανοητές από όλους, με πλήρη ανάλυση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών του διαμαντιού.

Για την διαδικασία πιστοποίησης των διαμαντιών, το IGI διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος τους δίνει την δυνατότητα να αντλούν πληροφορίες σχετικά με την εξόρυξη του διαμαντιού και την εργαστηριακή του ανάπτυξη. Οι πιστοποιήσεις αυτές, διατίθενται σε διάφορες μορφές για να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των πελατών. Οι έμπειροι γεμολόγοι του ινστιτούτου, διεξάγουν λεπτομερείς ελέγχους, οι οποίοι τους επιτρέπουν να αντλούν πληροφορίες για όλα τα γεμολογικά χαρακτηριστικά των διαμαντιών.

Δείγμα πιστοποιησης γεμολογικού κέντρου IGI

Δείγμα πιστοποιησης γεμολογικού κέντρου GIA

Gemological Institute of America (GIA)

Ιδρύθηκε το 1931 στην Αμερική από τον Robert M. Shipley, ιδιοκτήτη αλυσίδας κοσμηματοπωλείων. Ο Shipley είχε διαπιστώσει πως οι πελάτες του ήταν δύσπιστοι ως προς την ποιότητα των κοσμημάτων που αγόραζαν, καθώς εκείνη την εποχή οι υπάλληλοι των κοσμηματοπωλείων δεν είχαν επαρκείς γνώσεις γύρω από τους πολύτιμους λίθους. Στόχος του λοιπόν, ήταν η ίδρυση ενός ινστιτούτου το οποίο αφενός θα πραγματοποιούσε λεπτομερής έλεγχους όλων των πολύτιμων λίθων και αφετέρου θα έδινε την δυνατότητα στους υπαλλήλους κοσμηματοπωλείων να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα διαμάντια.

Στο GIA, εργάστηκε επίσης και ο Richard T. Liddicoat ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο «πατέρας της μοντέρνας γεμολογίας», καθώς ήταν αυτός που εισήγαγε την χρήση των 4C’s για την αξιολόγησή τους. Το GIA διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση των διαμαντιών. Οι πιστοποιήσεις παρέχονται και εδώ σε διάφορες μορφές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που αναγράφουν.

HIGH DIAMOND COUNCIL (HRD)

Ιδρύθηκε το 1976 στην πόλη Αντβέρπη του Βελγίου. Στόχος του HRD είναι η πλήρης ενημέρωση των πελατών σχετικά με το διαμάντι που έχουν αγοράσει. Διαθέτει ένα από τα πληρέστερα προγράμματα σπουδών ως προς την πιστοποίηση των διαμαντιών και άλλων πολύτιμων λίθων.

Η διαδικασία της πιστοποίησης ξεκινάει από τον καθορισμό του βάρους του διαμαντιού σε καράτια. Στη συνέχεια διεξάγονται έλεγχοι σχετικά με την προέλευση του διαμαντιού (δηλαδή εάν πρόκειται για φυσικό ή τεχνητό διαμάντι) και καταγράφονται με απόλυτη ακρίβεια οι διαστάσεις του. Στην πιστοποίηση φυσικά, αναγράφονται αναλυτικά και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των διαμαντιών, δηλαδή ο φθορισμός τους, το χρώμα τους, η κοπή τους και η καθαρότητά τους. Για την άντληση όλων αυτών των πληροφοριών, το HRD χρησιμοποιεί καινοτόμο εξοπλισμό υψηλής ποιότητας.

Δείγμα πιστοποιησης γεμολογικού κέντρου HRD

Σε αυτό το σημείο βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε πως για τα διαμάντια που είναι μικρότερα των 0,30ct δεν είναι απαραίτητη η πιστοποίηση από τα γεμολογικά ινστιτούτα. Για τα συγκεκριμένα διαμάντια, παρέχεται γραπτή πιστοποίηση (certificate) από τον πιστοποιημένο από το IGI γεμολόγο του «κοσμηματοπωλείου Χαριτίδης», τον κύριο Χαριτίδη Ανέστη. Στη συγκεκριμένη πιστοποίηση, αναγράφονται όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κοσμήματος και εξασφαλίζεται η ποιότητά του και η απουσία κατασκευαστικών ατελειών.