Είναι γεγονός, πως τα διαμάντια από τα αρχαία ακόμα χρόνια μαγνήτιζαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Σύμφωνα με τις πρώτες ιστορικές καταγραφές, τα πρώτα διαμάντια βρέθηκαν