Είναι γεγονός πως ένα ρολόι, αποτελούσε πάντα ενδεικτικό της κοινωνικής τάξης, στην οποία ανήκε ο κάτοχός του. Ουσιαστικά, τα πρώτα ρολόγια χειρός ήταν διαθέσιμα μόνο με