Η Χρυσή λίρα Αγγλίας αποτελεί το πιο διάσημο χρυσό νόμισμα παγκοσμίως καθώς κυκλοφορεί αδιάλειπτα τους τελευταίους αιώνες.