Η πιστοποίηση ενός διαμαντιού είναι μια σειρά από έγγραφα, στα οποία αναγράφονται αναλυτικά όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός διαμαντιού (4C’s), όπως είναι το χρώμα του