Η άφιξη των ρολογιών Seiko στα Κοσμηματοπωλεία Χαριτίδης είναι πλέον γεγονός. Τα ρολόγια Seiko έχουν μία τεράστια κληρονομιά και αποτελούν μια από τις πιο δυναμικές