Πολλές φορές δημιουργείται σύγχυση μεταξύ της πλατίνας και του λευκού χρυσού δίνοντας μας την εντύπωση ότι είναι το ίδιο μέταλλο. Αισθητικά όντως είναι δύσκολο να